Dingtiid

Dingtiid

Visuele identiteit voor DINGtiid. Een DING was in de tijd van de oude Germanen een bijeenkomst waar mensen bij elkaar gebracht werden om met elkaar te praten over een onderwerp. Zo’n kwestie werd van alle kanten bekeken en besproken. Uiteindelijk gaf een ‘rechter’ zijn advies.

Het Orgaan van de Friese taal zet het DING in een nieuw perspectief. Als een onderwerp actueel is, de moeite waard is of kort gezegd: omdat het er de tijd voor is, roept het Orgaan mensen bij elkaar in een DING. Doel van een DING is om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. En om met al die informatie een stap verder te komen. In de vorm van een advies, van een idee voor een project, van het toenemen van bewustzijn, noem maar op. Daarom: DINGtiid, Orgaan voor de Friese taal.

De drie i’s in het woord DINGtiid verwijzen naar de wijzers van een klok en daarmee naar tijd en actualiteit. In animaties en online communicatiemiddelen komen ze in beweging.