Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018
Leeuwarden Fryslân 2018

Leeuwarden Fryslân 2018

Banieren en vlaggen voor Leeuwarden – Fryslân European Capital of Culture 2018 en Leeuwarden – Ljouwert Candidate for European Capital of Culture 2018.